Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Håndtering af personoplysninger hos ElliBelli

Det er ElliBelli, der er dataansvarlig, og som indsamler data efter de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger. 

Her kan du læse om de informationer vi indsamler, hvordan vi behandler oplysningerne, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvordan du kontakter os vedr. privatlivspolitik.

ElliBelli.dk indsamler oplysninger når du selv afgiver oplysninger ved f.eks. køb eller kontakt via. "kontakt os"

 

Dine data i forbindelse med dit køb / ordreoprettelse på ElliBelli.dk

Ved køb på webshoppen indsamles flg. data:

  • Navn
  • Adresse
  • E-mail
  • Telefonnummer

Vi bruger dine oplysninger for at kunne ekspedere din ordre.

Vi opbevarer dine personlige oplysninger i den periode, som er nødvendig til opfyldelse af de formål, der er skitseret i disse Salgs- og leveringsbetingelser, medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet eller tilladt iht. lovgivningen af juridiske, skattemæssige eller regulatoriske årsager eller andre lovlige virksomhedsformål. Dog ikke længere end 5år jf. regnskabslovens krav om dokumentation.

 

Dine data i forbindelse med webformularer & e-mails

Når du kontakter os via e-mail indsamles flg. data:

  • Navn
  • E-mail

Vi bruger dine oplysninger for at kunne besvare din henvendelse til os.

 

Beskyttelse af betalingsoplysninger

Dine betalingsoplysninger opbevares ikke af ElliBelli, men af vores eksterne dataansvarlige leverandør Mobilpay, og vi henviser derfor til dennes privatlivspolitik.

 

Kontakt vedr. personoplysninger

Du har altid ret til at få indsigt i, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig, samt at bede om, at få dem slettet.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os, skal du rette henvendelse på: mail@ellibelli.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold Persondataloven.

 

Brug af personoplysninger

Personfølsomme oplysninger afgives aldrig til tredjepart, medmindre du selv udtrykkeligt giver samtykke hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved gennemførsel af en ordre.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge lovgivningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klagen indgives til Datatilsynet.

 

Klagemuligheder

Hvordan kan du klage til Datatilsynet

Hvis du mener, at vi har overtrådt de gældende regler om beskyttelse af personoplysninger i vores behandling af dine oplysninger, kan du klage til Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K, tlf.33 19 32 00 eller på dt@datatilsynet.dk

 

Kontakt til os

Hvordan kan du rette henvendelse til os ved spørgsmål til privatlivspolitikken

Du kan kontakte ElliBelli.dk via:

  • E-mail: mail@ellibelli.dk
  • Mobil: 29918784

 

Eller via brev til:

ElliBelli

Agertoften 8

7700 Thisted